Forvaltningsydelser

Nectar Asset Management tilbyder ydelser tilpasset investorer med fast ejendom i Storbritannien, Tyskland og Norden.

På vegne af eksterne investorer administrerer Nectar Asset Management ejendomsinvesteringer i Storbritannien, Tyskland og Norden. Vi tilbyder et komplet udvalg af administrationsydelser for vores kunder, alt fra selskabsadministration til forvaltning og værdioptimering af ejendomsinvesteringer. Vi har et stærkt netværk af langvarige samarbejdspartnere i begge markeder, og en imponerende track record.

 

Vores ydelser inkluderer:

 

Selskabsadministration / Investeringsforvaltning:

–   Ansvarlig for vedligeholdelse og udvikling af samarbejde mellem alle finansielle parter

–   Effektiv styring af værdiansættelse og revurderinger

–   Håndtering af finansieringskilder og refinansiering, både gæld og egenkapital

–   Udførelse af detaljerede budgetter og strategidokumenter

–   Forberedelse af årsrapporter og håndtering af samarbejde med eksterne revisorer

–   Administration af virksomhedsstrukturer, herunder afholdelse af generalforsamlinger samt rådgivning om ændring i vedtægter

–   Afholdelse af investormøder og generalforsamlinger

 

Værdioptimering:

–   Varetagelse af huslejestigninger og kontraktfornyelser

–   Forvaltning af CAPEX projekter, herunder ombygninger og ejendomsudvikling

–   Lede alle opkøb og salg

–   Markedsundersøgelser

 

Ejendomsforvaltning:

–   Opkræve husleje, fællesudgifter og forsikringspræmier

–   Bogføring af alle transaktioner

–   Vedligeholdelse og administration af klientkonti og betalinger

–   Forberedelse og indberetning af moms

–   Håndtering af forsikringer

–   Administration af fællesudgifter

–   Inspektioner og sikrer, at ejendommene vedligeholdes

–   Forvaltning af Facility Management kontrakter